Τηλεφωνικά Ευρετήρια

Laminated τηλεφωνικό ευρετήριο

Τηλεφωνικό ευρετήριο με μονόχρωμο εξώφυλλο.

Τηλεφωνικό ευρετήριο ντοσιέ με κρίκους

Τηλεφωνικό ευρετήριο ντοσιέ με κρίκους.

Simple τηλεφωνικό ευρετήριο

Τηλεφωνικό ευρετήριο με μονόχρωμο σκληρό εξώφυλλο.