Μπλοκ Σημειώσεων

Memopad Να θυμηθώ

Οικολογικό μπλοκ σύντομων σημειώσεων με εργονομικό σχεδιασμό και εύκαμπτη βιβλιοδεσία.

Memopad Λίστα αγορών

Οικολογικό μπλοκ σύντομων σημειώσεων με εργονομικό σχεδιασμό και εύκαμπτη βιβλιοδεσία.

Memopad Η διατροφή μου

Οικολογικό μπλοκ σύντομων σημειώσεων με εργονομικό σχεδιασμό και εύκαμπτη βιβλιοδεσία.

Memopad Τα έξοδά μου

Οικολογικό μπλοκ σύντομων σημειώσεων με εργονομικό σχεδιασμό και εύκαμπτη βιβλιοδεσία.

Memopad Λίστα Προετοιμασίας

Οικολογικό μπλοκ σύντομων σημειώσεων με εργονομικό σχεδιασμό και εύκαμπτη βιβλιοδεσία.

Μπλοκ σημειώσεων εβδομάδας

Μπλοκ σημειώσεων με πεδίο για σημειώσεις εβδομάδας.

Μπλοκ σημειώσεων ημέρας

Μπλοκ σημειώσεων με πεδίο για σημειώσεις ημέρας.

Μπλοκ σχεδίου Free thinker

Μπλοκ σχεδίου blank κατάλληλο για σχεδιασμό