Εσωτερικός Σχεδιασμός

Σημειωματάριο date

Σημειωματάριο με γραμμές και πεδίο με συμπλήρωσης ημερομηνίας

Σημειωματάριο Daily overview

Σημειωματάριο με γραμμές, πεδίο συμπλήρωσης ημερομηνίας και ειδικό σχεδιασμό για την βέλτιστη διαχείριση και οργάνωση της ημέρας.

Σημειωματάριο με αρίθμηση έτους και μήνα

Σημειωματάριο με γραμμές και δυνατότητα επιλογής έτους, μήνα, ημέρας σε κάθε δεξιά σελίδα

Σημειωματάριο Weekly

Σημειωματάριο με γραμμές και ημέρες εβδομάδας.

Σημειωματάριο customized

Σημειωματάριο με ειδικό σχεδιασμό σελίδων.

Σημειωματάριο blank

Σημειωματάριο blank με σελίδες λευκές - κενές.

Περιθώρια

Τετράδιο με σελίδες με περιθώρια

Σημειωματάριο καρέ

Σημειωματάριο με σελίδες καρέ (τετράγωνα)

Σημειωματάριο dotted

Σημειωματάριο με πλέγμα με κουκίδες κατάλληλες για σχεδιασμό.

Ένθετο 3ετούς πλάνου σημειωματαρίων

Δυνατότητα προσθήκης ενθέτου με συνοπτικό πλάνο τριών ετών

Ένθετο ετήσιου πλάνου 2025 σημειωματαρίων

Δυνατότητα προσθήκης ενθέτου με μονοετές πλάνο.