Εσωτερικός Σχεδιασμός Ημερολογίων

Ημερήσιο ημερολόγιο με ευρετηρίαση 14Χ21 & 17Χ25

Ημερήσιο ημερολόγιο με μηνιαίο δείκτη 14Χ21 & 17Χ25 για εύκολη εύρεση μηνών.

Ημερήσιο ημερολόγιο λευκό με μηνιαίο δείκτη 14Χ21 & 17Χ25

Ημερήσιο ημερολόγιο με μηνιαίο δείκτη 14Χ21 & 17Χ25 για εύκολη εύρεση μηνών σε λευκό χαρτί .

Ημερήσιο ημερολόγιο υποκίτρινο με μηνιαίο δείκτη 14Χ21 & 17Χ25

Ημερήσιο ημερολόγιο με μηνιαίο δείκτη 14Χ21 & 17Χ25 για εύκολη εύρεση μηνών σε υποκίτρινο (ivory) χαρτί .

Ημερήσιο ημερολόγιο 14Χ21 & 17Χ25

Ημερήσιο ημερολόγιο 14Χ21 & 17Χ25 με υποκίτρινο χαρτί.

Ημερήσιο ημερολόγιο 12Χ17

Ημερήσιο ημερολόγιο 12Χ17 με μηνιαίο δείκτη σε κάθε δεξιά σελίδα.

Εβδομαδιαίο ημερολόγιο λευκό 17Χ25

Εβδομαδιαίο ημερολόγιο 17Χ25 με κάθετη διάταξη σε λευκό χαρτί.

Εβδομαδιαίο ημερολόγιο υποκίτρινο 17Χ25

Εβδομαδιαίο ημερολόγιο 17Χ25 με κάθετη διάταξη σε υποκίτρινο χαρτί (ivory).

Εβδομαδιαία ατζέντα τσέπης 9Χ17

Εβδομαδιαία ατζέντα τσέπης 9Χ17 με οριζόντια διάταξη.

Εβδομαδιαίο ημερολόγιο 13Χ21 & 19Χ25

Εβδομαδιαίο ημερολόγιο 13Χ21 & 19Χ25 με οριζόντια διάταξη.